Dokumenty

Z usług Środowiskowego Dom Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie statutowo może korzystać 37 osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie i osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Dom jest czynny od poniedziałku do piątku – od 8:00- 16:00. Osoby kierowane są do Domu na podstawie decyzji administracyjnej Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie z upoważnienia Starosty Powiatu Działdowskiego.

Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia indywidualne oraz grupowe wsparcie. Usługi proponowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej realizuje Zespół Wspierająco-Aktywizujący.

Działania Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie regulują:

  • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z 19 sierpnia 1994 roku z późniejszymi zmianami
  • Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami
  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy z późniejszymi zmianami
  • Statut Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie
  • Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie
  • Ramowy Program Działalności  Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie