XIX Bartoszyckie Spotkania Artystyczne Osób Niesamodzielnych pod hasłem „Bawmy się…”.