Kadra

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie zatrudnia kadrę merytoryczną związaną z realizacją zadań wspierająco – aktywizujących oraz personel administracyjno – obsługowy. Poziom wykształcenia i kompetencji zawodowych pracowników jest bardzo wysoki oraz specjalistyczny. Pracujący specjaliści m.in. psychologowie, instruktorzy terapii zajęciowej, opiekunowie, pracownicy socjalni posiadają wiedzę, umiejętności oraz wieloletni staż pracy z osobami z zaburzeniami czynności psychicznych i niepełnosprawnymi intelektualnie. W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczeń i usług oferowanych przez placówkę organizowane są liczne szkolenia, warsztaty, wynikające z bieżącego zapotrzebowania kadry.

_DSC0627Agnieszka Mostek – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej

_DSC0554

Zofia Radzka – główna księgowa

_DSC0573Aleksandra Ciesielska – pracownik socjalny

_DSC0604Katarzyna Tomaszewska – psycholog

_DSC0609Magdalena Behal – fizjoterapeuta/ rehabilitant

_DSC0598Dorota Pszenna – wychowawca, terapeuta zajęciowy

_DSC0595Anna Dąbrowska – terapeuta zajęciowy

_DSC0597Monika Żuchowska – terapeuta zajęciowy

_DSC0591Sylwia Rostkowska – terapeuta zajęciowy