Kontakt

Środowiskowy Dom Samopomocy

Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie

Księżodworska 23, 13-200 Działdowo

NIP 571-15-46-316,   REGON 040019534-00071

Nr konta: Bank BGŻ 84 2030 0045 1110 0000 0228 1100

Tel. 023 697 28 55, e-mail: sds.dzialdowo@o2.pl

www.sds-dzialdowo.pl