Trening umiejętności społecznych

W Środowiskowym Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie prowadzone są następujące treningi umiejętności społecznych:wsparcie podopiecznych w powrocie do aktywności społecznej i uczenie zaradności życiowej:

 1. Trening higieniczny Trening dbałości o wygląd zewnętrzny  nabycie umiejętności kształtowania nawyków higienicznych, rozwój strefy estetyki, utrwalenie i poszerzenie wiedzy z zakresu przestrzegania higieny osobistej.-Anna Dąbrowska, Monika Żuchowska

_DSC0581

_DSC0567 

 1. Trening lekowy – pogłębienie wiadomości na temat leków, kształtowanie nawyku regularnego przyjmowania leków- Anna Dąbrowska, Monika Żuchowska

20160601_132317

20160601_132401 (1)

 1. Trening umiejętności praktycznych – nabycie umiejętności samoobsługowych z zakresu czynności dnia codziennego- Sylwia Rostkowska, Karolina Ciesielska

_DSC0601

_DSC0604

 1. Trening budżetowy, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymiprzekazanie umiejętności z zakresu gospodarowania pieniędzmi,  planowania  wydatków i   zakupów- Aleksandra Ciesielska, Dorota Pszenna

_DSC0556

_DSC0555

 1. Trening kulinarny, trening kulinarny prowadzony w ramach pracowni kulinarnej – nauka przygotowywania posiłków oraz praktyczna nauka obsługi sprzętów AGD- Monika Żuchowska, Anna Dąbrowska

_DSC0610

_DSC0603

 1. Trening podstawowych umiejętności prowadzenia rozmowy – umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych, – Aleksandra Ciesielska, Dorota Pszenna
 1. Trening przygotowania do podjęcia pracy- umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych-Aleksandra Ciesielska
 1. Trening rozwiązywania sytuacji trudnych- nauka rozwiązywania trudnych sytuacji międzyludzkich- Sylwia Rostkowska, Karolina Ciesielska
 1. Trening porządkowy- zespół wspierająco- aktywizujący -wzrost zaradności, samodzielności i niezależności życiowej od otoczenia, zapoznanie ze środkami służącymi do zachowania czystości, umiejętne wykorzystanie ich w codziennym życiu, doskonalenie, nauka i usprawnianie umiejętności wykonywania czynności porządkowych takich jak: odkurzanie, zamiatanie, wycieranie kurzy, sprzątanie armatur, mycie i konserwacja podłóg, wynoszenie śmieci
 1. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego
 • gry stolikowe
 • zajęcia grupowe (zabawy integracyjne w kole)
 • trening umysłowy (rozwiązywanie rebusów, zgadywanek, krzyżówek, wykreślanek)
 • spacer gry i zabawy ogólnorozwojowe; gry dydaktyczne ; quizy, zagadki; spacery
 • zainteresowanie czytaniem książki, lekturą czasopism, oglądanie filmów, oraz edukacyjnymi programami telewizyjnymi
 • przygotowywanie gazetek okolicznościowych,
 • zabawa poprzez karaoke jako miła forma spędzania czasu wolnego.
 • gry edukacyjne na komputerze
 • przeglądanie zdjęć z występów, oglądanie kroniki
 • rysowanie obrazków, malowanie, wycinanie, odrysowywanie
 • słuchanie audycji radiowych
 • wykonywanie drobnej dekoracji wielkanocnej
 • wyjście na spacer i zajęcia na świeżym powietrzu
 • czynności porządkowe
 • wyjścia z uczestnikami do muzeum w Działdowie
 • gry planszowe, układanie puzzli
 • opowiadanie dowcipów
 • wyjście do biblioteki
 • wycieczka do lasu z uczestnikami
 • robienie bukietów z pierwszych liści jesiennych, darów jesieni
 • tworzenie różnorodnych budowli z materiałów jesiennych zebranych na spacerze tj. kasztanów, żołędzi
 • wykonywanie kart bożonarodzeniowych
 • wykonywanie dekoracji świątecznych

_DSC0578

_DSC0572