INFORMACJA DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH POMOCY I ICH RODZIN

INFORMACJA DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH POMOCY I ICH RODZIN

POTRZEBUJESZ POMOCY PRZYJDŹ, ZOBACZ, ZADZWOŃ

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie to dzienny ośrodek wsparcia dla dorosłych osób przewlekle, psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie oraz wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych.

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie obejmuje swoimi działaniami obszar Gminy i Miasta Działdowo. Osoby zainteresowane korzystaniem z tej formy pomocy mogą skontaktować się ze środowiskowym domem samopomocy. Pracownik środowiskowego domu samopomocy podczas wstępnej rozmowy przedstawi ofertę ośrodka. Chętnie odpowie na pytania. Porozmawia o samopoczuciu i stanie zdrowia osoby zainteresowanej korzystaniem z placówki. Przyjęcie do domu środowiskowego odbywa się na podstawie rozmowy z osobą zgłaszającą się do ośrodka, opinii lekarza psychiatry lub neurologa, opinii lekarza rodzinnego i wywiadu środowiskowego przeprowadzanego przez pracownika socjalnego.

Środowiskowy Domy Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie udziela wszechstronnego wsparcia osobom chorującym, ich rodzinom i bliskim poprzez:

  • wzajemną pomoc i wsparcie współuczestników w placówce i po za nią,
  • integrowanie uczestników ze środowiskiem poprzez współpracę z innymi ośrodkami, instytucjami,
  • udzielanie wsparcia terapeutycznego i psychologicznego uczestnikom i ich rodzinom,
  • kreowanie pozytywnego, realnego wizerunku osób chorujących psychicznie, przeciwdziałanie stereotypom.

Korzystanie z oferty Domu jest uzupełnieniem leczenia farmakologicznego prowadzonego w poradni zdrowia psychicznego. Umożliwia zmniejszenie liczby i intensywności nawrotów choroby. Realizację w/w celów ułatwia akceptacja i wsparcie ze strony rodzin osób chorujących, dlatego też współpraca z rodzinami jest jednym z elementów pracy terapeutycznej warunkującym skuteczność.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ  W DZIAŁDOWIE,

ul.KSIĘŻODWORSKA 23

TEL. 023 697 28 55

serce2

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *