Literacki dorobek Polski – Julian Tuwim „Ptasie radio”-15-16.09.2021

Wiersz Ju­lia­na Tu­wi­ma „Pta­sie ra­dio” jest jed­nym z naj­bar­dziej zna­nych pol­skich utwo­rów. Opo­wia­da o nie­ty­po­wej au­dy­cji ra­dio­wej przy­go­to­wa­nej przez pta­ki. W lekki, humorystyczny sposób opisuje bogactwo natury i stanowi pretekst do zapoznania nas z różnymi gatunkami ptaków i dźwiękami, które wydają. W dniach 15-16.09.2021r. nasi uczestnicy zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie, przedstawiając projekcję filmową wiersza pt. „Ptasie Radio”.  W czasie spotkania uczestnicy odpowiadali na pytania i zagadki dotyczące tematyki wiersza, oraz wykonali prace plastyczne kredką i suchą pastelą. Czas upłynął nam w bardzo miłej atmosferze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *