Zajęcia wspierająco-aktywizujące

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie poprzez  specyfikę  prowadzonej działalności stwarza wiele możliwości prowadzenia  zajęć.  Metody, realizacji zamierzonych działań są prowadzone tak, aby w pełni odpowiadały na potrzeby i możliwości podopiecznych. Prowadzone są grupowe i indywidualne formy wsparcia.

W środowiskowym domu samopomocy realizowane są następujące formy zajęć:

1.Zajęcia kulturalno – oświatowe- Anna Dąbrowska, Monika Żuchowska, Dorota Pszenna

W ramach zajęć terapeutycznych  podopieczni nabywają umiejętności spędzania czasu wolnego poprzez rozwijanie zainteresowań lekturą książek, czasopism, programami telewizyjnymi, filmami, grami planszowymi, grą w karty. Niezwykle istotne jest motywowanie podopiecznych do wychodzenia z domu i korzystania z takich form spędzania wolnego czasu jak: turystyka, rekreacja, udział w imprezach kulturalnych, sportowych i towarzyskich. Podopieczni biorą udział w różnego rodzaju imprezach integracyjnych i przeglądach artystycznych tak jak: spotkanie integracyjne, przeglądy twórczości, spotkania andrzejkowe, jarmarki. Podopieczni w ramach terapii uczestniczą w wielu wyjazdach.

04.02.10 032

04.02.10 044

2. Zajęcia relaksacyjno – rozluźniające,– Sylwia Rostkowska

Doskonałą metodą terapii są zajęcia relaksacyjne, prowadzone w Sali Doświadczania Świata. Zajęcia te uświadamiają podopiecznym, jak ważną jest dla nich potrzeba wypoczynku i jaki jest jej wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Uczestnictwo w zajęciach pozwala na redukcję stresów i napięć, przywrócenie równowagi psychicznej, wyostrzenie zmysłów, odprężenie. Systematyczne uczestnictwo uczy przede wszystkim wyciszenia się i efektywnego wypoczynku  .Daje możliwość wyrażania emocji i własnych myśli. Zwiększa spontaniczność ,zdolność do zabawy, jak również poprawia koordynację psychoruchową i fizyczną.

_DSC0612

zdjęcia różne 046

3. Zajęcia manualne, arteterapia– Dorota Pszenna, Karolina Ciesielska

W ramach zajęć podopieczni mają możliwość nauki różnego rodzaju form i technik plastycznych, takich jak: (rysunek – ołówek, węgiel, sepia, pastel sucha, pastel tłusta, kredka; obraz – akwarela, akryl, olej, farba plakatowa, farba witrażowa, linoryt, technika serwetkowa, mozaika, kartki, ozdoby świąteczne, haft i inne ozdoby użytkowe). Podopieczni mają okazję wystawiania swoich prac publiczności co jest dla nich dodatkowym czynnikiem terapeutycznym. Zajęcia przebiegają w atmosferze swobody, zaufania, poczucia bezpieczeństwa. Stopień trudności powierzonych do wykonania czynności jest dostosowany do indywidualnych możliwości i predyspozycji poszczególnych uczestników – od czynności prostych, poprzez wymagające stałego instruktażu po czynności bardziej rozbudowane.

Obraz 341

4. Muzykoterapia- Anna Dąbrowska,

Podopieczni uczestniczą także w zajęciach muzycznych, zarówno w formie biernej – słuchanie muzyki instrumentalnej, wokalnej,  jak i czynnej. – próby zespołu, nauka gry na instrumentach, nauka śpiewu.

_DSC0572

_DSC0563

5. Zajęcia kulinarne- Monika Żuchowska

Formą wsparcia dla podopiecznych jest także udział w zajęciach kulinarnych. W czasie zajęć uczestnicy poznają sposoby przyrządzania prostych potraw, zup, sałatek, deserów, ciast. Poznają także urządzenia kuchenne i zasady posługiwania się nimi. Uczą się nakrywania i dekorowania stołu oraz odpowiedniego zachowania się przy stole. Poznają wartości odżywcze produktów  oraz zasady zdrowego żywienia. Zajęcia mają służyć poprawieniu samoobsługi i podniesieniu samodzielności podopiecznych w wykonywaniu podstawowych czynności domowych oraz przyczyniać się do ogólnego rozwoju  i poprawy sprawności takich jak dobre prowadzenie własnego gospodarstwa domowego, zaradność, dobra organizacja dnia._DSC0008

_DSC0587

6. Choreoterapia- Magdalena Behal

W ramach zajęć podopieczni uczą się podstawowych kroków tanecznych do tańców ludowych oraz ćwiczą różnego rodzaju układy taneczne, przygotowywane w ciągu roku i prezentowane na różnego rodzaju imprezach. Zajęcia te obejmują  także zajęcia z elementami pantomimy i tańca scenicznego.

_DSC0260

7. Rehabilitacja- Magdalena Behal

Uczestnicy biorą udział w zajęciach rehabilitacyjnych i poprzez codzienną gimnastykę i ćwiczenia ogólno- usprawniające, gry i zabawy ruchowe poprawiające sprawność fizyczną. Zajęcia odbywają się w formie indywidualnej oraz grupowej. Sala gimnastyczna wyposażona jest w sprzęt rehabilitacyjny oraz przyrządy pomocnicze tj.: rowerki treningowe, orbitrek, bieżnie, twister, wioślarz, twister, oraz siłownię. Prowadzone są zajęcia nastawione na korekcję wad postawy, płaskostopia, skrzywienia kręgosłupa, zaburzenia wynikające z napięcia mięśniowo-nerwowego, niedowłady kończyn, zaburzenia równowagi, czucia; prowadzone są zajęcia z terapii sensorycznej dla osób i z deficytami funkcji percepcyjno-motorycznych.

_DSC0611

_DSC0615

8. Zajęcia krawieckie, hafciarskie- Anna Dąbrowska

W ramach zajęć podopieczni  uczą się obsługi maszyny do szycia, poznają nowe techniki krawieckie, uczą się szycia ręcznego, kroju, podszywania i skracania odzieży. Szyją poduszki, maskotki, serwetki, fartuszki a także stroje do występów artystycznych.

_DSC0560

_DSC0562

Zajęcia rewalidacyjne( oligofrenopedagogiczne)- Agnieszka Mostek, Karolina Ciesielska

Rewalidacja odbywa się głównie w formie indywidualnej, ale i także w formie grupowej.
Dzięki zajęciom rewalidacyjnym doskonalona jest  motoryka duża, mała oraz poprawna wymowa. W ramach tych zajęć utrwalana jest także znajomość cyfr, dni tygodnia, wprowadza się również litery, nazwy  miesięcy oraz kształtuje się określanie stosunków czasowo przestrzennych.

Zajęcia komputerowe: – Sylwia Rostkowska

W trakcie zajęć uczestnicy uczą się obsługi sprzętu komputerowego, podstawowych programów i korzystania z Internetu w podstawowym zakresie zgodnie z możliwościami i poziomem zainteresowania uczestników.

_DSC0619

Zajęcia teatralne- Dorota Pszenna

Przygotowanie sztuki teatralnej– zajęcia z elementami dramy i pantomimy, przygotowanie inscenizacji Męki Pańskiej, przygotowanie sztuki teatralnej, przygotowanie Jasełek

_DSC0622

_DSC0609

Zajęcia fryzjerskie- Anna Dąbrowska

 • Suplementy diety na zdrowe włosy;
 • Higiena włosów (obcinanie i pielęgnacja);
 • Dezynfekcja narzędzi fryzjerskich;
 • Ochrona i pielęgnacja skóry dłoni zimą;
 • Spacer do drogerii;
 • Odmień swój wygląd- fryzjerskie trendy 2016r.;
 • Prawidłowe mycie włosów – pokaz na modelu;
 • Jak dbać o długie włosy;

Zajęcia z hortiterapii- Anna Dąbrowska

 • pielęgnowanie kwiatków doniczkowych (podlewanie, oczyszczanie z suchych liści, zraszanie)
 • spacer do sklepu ogrodniczego ( zakup ziemi, doniczek i odżywki)
 • przesadzanie i odżywianie kwiatków
 • spacer na pobliski bazarek ( zakup sadzonek kwiatowych)
 • sadzenie kwiatów balkonowych
 • pielęgnowanie zieleni wokół placówki (przycinanie, podlewanie, zakładanie klombów)
 • pielęgnowanie kwiatów i krzewów wokół placówki (podlewanie, usuwanie suchych kwiatów, pielenie)
 • porządkowanie kwiatów wokół placówki
 • zabezpieczanie krzaków przed zimą
 • grabienie liści wokół placówki

Praca socjalna – Aleksandra Ciesielska

Ułatwienie funkcjonowania społecznego i rozwój samodzielności, współpraca z rodzinami, kontrola stanu zdrowia, wizyty lekarskie z uczestnikami w Poradni Zdrowia Psychicznego, w ośrodku zdrowia, szpitalu; przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, poradnictwo, wsparcie emocjonalne.

 • spotkania duszpasterskie- wsparcie duchowe, katechezy – Ks. Robert Fabian
 • spotkania z psychologiem – wsparcie psychologiczne –  Katarzyna Tomaszewska
 • prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej,
 • realizowanie indywidualnych planów wspierająco – aktywizujących,
 • przeprowadzanie diagnoz psychologicznych,
 • rozwijanie umiejętności interpersonalnych uczestników,
 • rozwijanie empatii, tworzenie atmosfery wzajemnej akceptacji,
 • przepracowywanie konfliktów grupowych,
 • wspieranie uczestników w trudnych sytuacjach życiowych,
 • pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów
 • wizyty psychiatryczne- kontrola stanu zdrowia psychicznego – Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • spotkania integracyjne, przeglądy artystyczne- wzrost aktywności, pobudzenie do działania, zwiększenie poczucia własnej wartości i rozwój twórczej ekspresji- zespół wspierająco- aktywizujący
 • wyjazdy, wycieczki, – zdobycie wiedzy na temat zwyczajów, kultury, poznanie dziedzictwa narodowego. Działania przyczyniają się także do poprawy sprawności fizycznej i wypoczynku- zespół wspierająco- aktywizujący

_DSC0177