Współpraca

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie prowadzony jest przez Starostwo Powiatowe jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowany z budżetu Wojewody Warmińsko- Mazurskiego.

 

Jednostki zlecające i nadzorujące Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie:

– Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie – http://www.uw.olsztyn.pl

– Starostwo Powiatowe w Działdowie ul. Kościuszki 2, 13-200 Działdowo-  http://www.dzialdowo.starostwo.gov.pl

 

Jednostka, która powołała do istnienia Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie:

– Caritas Diecezji Toruńskiej – http://www.torun.caritas.pl

 

Jednostki współpracujące ze Środowiskowym Domem Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie:

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie,

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie

– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego w Działdowie,

– pobliskie Środowiskowe Domy Samopomocy i inne ośrodki wsparcia,

– Stowarzyszenie Działdowska Kuźnia Słowa,

– Parafia św.Wojciecha w Działdowie,

– Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Działdowie

– Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Działdowie

– Ognisko Wychowawcze w Działdowie,

– Działdowskie Centrum CARITAS.